Red Notebook - a Proiectului European Marry When You Are Ready - Download.
 • Căsătoria timpurie este o DIMENSIUNE SOCIALĂ
  1. Puneți persoana în centrul acțiunilor voastre
 • Căsătoria timpurie este o temă de POLITICĂ PUBLICĂ
  1. Perspectiva pe termen lung
  2. Implementarea la nivel local și co-guvernarea
  3. Integrarea în procesul de elaborare a politicilor publice în ansamblul societăţii
 • Căsătoria timpurie este o PROBLEMĂ DE COMUNITATE
  1. Femeile rome ca lucrătoare în comunitate
  2. Spațiile comunității: o nevoie nerecunoscută
  3. Școală, școală, școală: educația este cheia
 • Căsătoria timpurie este o CAUZĂ COMUNĂ
  1. Combate rasismul și stereotipurile
  2. Responsabilitatea societății civile

Grupul țintă al intervențiilor politicilor publice pe care le propunem pentru prevenirea și combaterea căsătoriilor timpurii sunt copii romi, tineri romi și tinere rome. Obiectivul este de a le spori capacitatea de a-și determina alegerile în viață, aceasta fiind puternic împovărată de multiplele discriminări la care sunt expuse pe baza genului, etnicității, vârstei tinere și a situației sociale. Condițiile precare de viață – sărăcia, segregarea zonală, capitalul cultural al familiei, accesul limitat la oportunitățile educaționale – provoacă, încă de la început, oportunitățile lor de dezvoltare personală. Atât cultura de origine patriarhală cât și cultura dominantă rasistă, joacă ca o forță negativă, opresivă care blocheaza progresul intra-comunitar și transformă în reziduuri posibilitățile individuale de alegere.

Practica căsătoriei timpurii nu poate fi contestată decât printr-o abordare intersectorială care vizează într-o viziune de politică publică unitară și pe termen lung, interzicerea complexă a factorilor de mediu opresivi. Implicarea sistemului școlar, a instituțiilor publice locale și a societății civile este esențială pentru susținerea schimbării societale, care poate ajuta fetele rome să depășească condițiile unei fragilități extreme. Rezultatul așteptat al acestor acțiuni este de a genera deschideri în izolarea socială a comunității de romi, ceea ce exacerbează atat prerogativele tradiționale cat și atitudinile. Această abordare intersectorială integrată consideră fata romă ca fiind foarte mult legată de familie și de comunitatea imediată: implicarea ambelor sexe și a tuturor generațiilor, în special a părinților, ar trebui luată în considerare. Strategia operațională pe care o propunem se bazează pe munca comunitară a lucrătorilor sociali romi, mediatori și activiști și pe caracterul femeilor rome ca cele mai prețioase motoare ale schimbării intra-comunitare.

Download the Red Notebook in Romanian to use and disseminate:

For any different or specific needs, contact the Coordinator by e-mail

Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.

Read all similar posts in romanian