FFRR – Forumul Femeilor Rome din Romania

Forum of Roma Women from Romania

Forumul Femeilor Rome din Romania, este o organizatie non-guvernamentala infiintata in anul 2011, cu scopul de a reprezenta interesele femeilor - cetateni romani de etnie roma, precum si păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii minorităţii rome, în conformitate cu principiile de egalitate şi nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni, consacrate de Constituţia României pentru asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome si, in special al femeilor, la educaţie de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învăţământ.
Asociatia initiaza si sustine actiuni de promovare a educaţiei incluzive în cadrul sistemului educaţional, inclusiv prin prevenirea şi eliminarea segregării, precum şi combaterea discriminării pe baze etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează femeile, copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, cetateni romani de etnie roma pentru încurajarea spiritului de toleranţă şi a dialogului intercultural, precum şi pentru promovarea respectului reciproc, înţelegerii şi cooperării dintre femeile cetăţeni români de etnie romă şi ceilalţi indivizi, îndeosebi în domeniile educaţiei, culturii şi al mijloacelor de informare.