Kadava projekto sas manglino kotar e aktiviste Romnja, haj kadava projekto kerel kaj prendimata maškar terne den e žjuvljan segregacija thaj čoripe maškar e Roma. Pašav koordinaotori, kaj kerel buti pe kadesavo komplikovano projekti sja amare manuša kaj keren buti po projekto si von Roma kotar e amalipena.

Kadaja buti mangel but zor. Musaj te žjanas  thaj te sikavas kaj but Roma pakjan sar kaj i amen pakjas andi jethipe, pakivipe, edukacija, tromalipe thaj unierzalni bejacenge ćaćimata.