Marry When You Are Ready!
Udaj se kada si spremna!
Heiraten, wenn Du dafür bereit bist!

romane-romnja

To je mnogo više nego samo slogan ili kampanja!
Ovo je borba za ljudska prava, za prava djece, za prava žena, za pravo na samoopredjeljenje!
Zašto „Romane Romnja“ – daje podršku ženama, Romkinjama iz projekta “Marry When You are
ready” u ovoj zajedničkoj borbi …….
Ženska Inicijativa “Romane-Romnja”, kojom rukovode žene sa Balkana, koje zive i rade u diaspori
i deluje na teritoriji cijele Nemačke postoji već od 08. Marta 2010 godine.
Žene u ovoj Initijativi su veoma aktivne i sprovode razne programe.
Inicijativa Romane Romnja radi od 2010 god. na tome da što više žene romkinje uključe u
aktivizam, osnaže i pomognu u traženju posla, vrše edukacju žena romkinja i edukuju mlade
romkinje da se ne udaju mlade već da se obrazuju. Zene iz Initijative Romane Romnja su aktivne u
razlicitim oblastima za prava žena, a bave se protiv nasilja u porodici i osnažuju žene da ukoliko
trpe bilo kakvu vrstu nasilja da to i prijave nadležnim organima.
Inicijativa „Romane Romnja“ organizira razne skupove, seminare, konferencije i kulturne
manifestacije i to uvijek o ljudskim pravima, prava djece, prava žena i pravo na samoopredjeljenje!
Ženska inicijativa “Romane Romnja” od marta 2010. pokrenula je mnogo raznih akcija i projekata,
kao što je “Romane Romnja Award” ili kampanju „Don´t worry be friend of Roma Women“, koji
su uz pomoć lokalnih i nacionalnih institucija i vlasti u Njemačkoj, i Caritas, Terre des Femmes,
Damigra, Rosa Luksemburg fondacija, Amadeu Antonio fondacije, nacionalna agencija Savezne
Republike Njemačke za borbu protiv diskriminacije, gradske vlasti u Berlinu i Kölnu, katolički
University of Applied Sciences u Kelnu,, Hilfe von Mensch zu Mensch u Minhenu, FIZ u Kölnu,
Manfred Lautenschläger fondacija u Heidelbergu i Članovi Bundestaga – parlamenta mogli biti
realizovani.
Incijator Inititaive Romane Romnja
Gordana Herold