SPES – Associazione Promozione e Solidarietà – Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio

SPES – centar za podršku volonterima za regiju Lazio

Foto di gruppo nella sede di Spes - Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio.

SPES je centra za podršku volonterima (VSC) sa sjedištem u Rimu (Italija) koji radi sa i na potpori volonterskim organizacijama u regiji Lazio. To je udruženje više organizacija sa misijom javnog značaja definiranog talijanskim zakonom o volonterstvu br. 266/1991. SPES nudi potporu u vidu konzultacija, treninga, logističke potpore, umrežavanje i upravljanja projektom volonterskim organizacijama. Promoviramo aktivno sudjelovanje građana, rad sa školama, ulaganje u izgradnju više-dioničkog partnerstva u suradnji sa javnim institucijama. SPES promovira europsku i međunarodnu suradnju, razmjenu najboljih praksi, istraživanje i osposobljavanje organizacija trećeg sektora.

Posjetiti našu web stranicu
Pridružite nam se na Facebook-u
Kontaktirajte nas

Naš projektni tim