Red Notebook - projekta Marry When You Are Ready - download.
 • Rani brak je DRUŠTVENA DIMENZIJA
  1. Stavite osobu u središte
 • Rani brak je TEMA JAVNE POLITIKE
  1. Dugoročna perspektiva
  2. Lokalna provedba i ko-upravljanje
  3. Uključivanje u redovitu izradu politika
 • Rani brak je PITANJE ZAJEDNICE
  1. Žene Romkinje kao radnice u zajednici
  2. Prostor u zajednici: neprepoznata potreba
  3. Škola, škola, škola: obrazovanje je ključno
 • Rani brak je ZAJEDNIČKA STVAR
  1. Borba protiv rasizma i stereotipa
  2. Odgovornost civilnog društva

U središtu pozornosti političkih intervencija predlažemo prevenciju i izazove ranih i dogovorenih brakovi u kojima su romske djevojke – romska djeca, mladi i mlade žene. Cilj je podići njihovu sposobnost da sami odrede svoje životne izbore, koji su jako opterećeni višestrukom diskriminacijom na koju su izloženi na temelju njihovog roda, etničke pripadnosti, mladosti i društvenog statusa. Loši uvjeti života segregacija, nizak kulturni kapital obitelji, kulturno središte obitelji, ograničen pristup obrazovnim mogućnostima – su grub izazov na samom početku njihovih prilika za osobni razvoj. I patrijarhalna kultura iz koje potiču i rasistička dominantna kultura djeluju kao surove negativne sile koje guše međusobni napredak i rezultiraju vraćanjem preostalih osobnih mogućnosti izbora.

Praksa ranog braka može se izazvati jedino prijelaznim pristupom koji se bavi jedinstvenom dugoročnom vizijom javne politike složenim povezivanjem opresivnih čimbenika okoliša. Uključivanje školskog sustava, lokalnih javnih institucija i civilnog društva ključno je za održavanje društvene promjene koje mogu pomoći romskim djevojkama da se podignu iz stanja ekstremnih slabosti. Očekivani ishod ovih akcija je stvaranje kršenja društvene izolacije romske zajednice, koja razdražuje tradicionalnu isključivost i stavove. Ovaj integrirani međusektorski pristup uzima u obzir romsku djevojku kao jako ugrađenu u obitelj i neposrednu zajednicu: uzimajući u obzir uključivanje oba spola i svih generacija, posebice roditelja. Operativna strategija koju predlažemo temelji se na radu zajednice romskih socijalnih radnika, medijatora te na protagonizmu romskih žena kao najdragocjenijih pokretača promjena unutar zajednice.

Download the Red Notebook in Croatian to use and disseminate:

For any different or specific needs, contact the Coordinator by e-mail

Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.

Read all similar posts in croatian