Za opće informacije o projektu i mogućnosti prezentacije našeg rada i ciljeva kontaktirajte:

Za informacije i prilike za suradnju u projektnim zemljama kontaktirajte: