Dana 08.04.2016. Uzr Romsko srce je predstavilo projekat Udaj se kad si spremna u suradnji sa MUP-om Osijek. Organizator Svjetskog Dana Roma bila je policija.Povodom tog dana Romsko srce i udruga Kasmir su ukljucile dijecu tako sto su oni igrali i dijelili promotivni materijal.Poslije predstavljanja i igre dijece, svi su se pocastili. www.romskosrce.hr  

Read More →

Dana 07. svibnja 2016. održan je Sajam udruga na kome se predstavilo 18 udruga iz Belog Manastira, Bolmana, Jagodnjaka, Luga i Petlovca.Sajam je organizirala Mirovna grupa Oaza.Uzr Romsko srce predstavljalo je projekat Udaj se kad si spremna.Dijelili su se letci, promotivni materijali i brošure. www.romskosrce.hr  

Read More →

Predstavnice Udruga žena Romkinja Romsko srce dana 07.4 do 09.04. 2016 sudjelovale su u Crnoj Gori Podgorici na tematskoj konferenciji “Ranih maloljetničkih i prisilnih brakova “. Tom prilikom kordinatorica projekta Udaj se kad si spremna Dragana Đurđević predstavila je projekt povodom Svjetskog dana Roma, dok je voditeljica projekta Obrazovanjem za ljudska prava, Nadica Balog predstavila […]

Read More →

Na uvodnoj konferenciji koju je organizirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina dana 31. ožujka 2016. u Kući Europe sudionicima smo prezentirali projekt „Udaj se kad si spremna“. Sudionicima smo predstavili projekt i aktivnosti projekta. Projekt “Udaj se kad si spremna” provoditi će se na području Baranje i to u mjestima Jagodnjak, Darda, […]

Read More →