През последните три месеца (Септември, Октомври и Ноември) сдружение ЛИДЕР организира повече от 40 работни срещи с младежи и техните родители. Срещите са част от работата на терен , която започна през месец Април 2016 в Италия, Румъния, България, Хърватия и Австрия по проект ” Омъжи се , когато си готова”. Основна цел проекта е […]

Read More →

During the last 3 months ( September, October and November) association LIDER organized more than 40 workshops with youth and their parents. The meetings are part of the community work, which began in April 2016 in Italy, Romania, Bulgaria, Croatia and Austria , project “Marry when you’re ready.” The local coordinators organized meetings base of […]

Read More →