Защо www.ternibori.org? “Терни Бори” означава млада булка в ромския език. Ожени се, когато си готова е Европейски проект, който работи по темата за ранните бракове на ромските момичета между 9 и 15-годишна възраст. Детските бракове са форма на насилие, които водят до: преждевременно напускане на училище, безработица, рисковете за здравето, бедност. Важно е, че институциите […]

Read More →

Защо www.ternibori.org?  “Терни Бори” означава млада булка в ромския език. “Омъжи  се, когато си готова е Европейски проект, който работи по темата за ранните бракове на ромските момичета между 9 и 15-годишна възраст. Детските бракове са форма на насилие, последиците от които са : непосещаване на училище , безработица, рисковете за здравето, бедност. Важно е, […]

Read More →