Младежките клубове от България организираха общността кампания по повод  Деня на детето – 1 Юни под наслов „Щастливо детство“ . Младежите организираха  разнообразни дейности  за децата в ромските квартали .В кампаниите участваха  над 150 деца и младежи от Белица, Крупник и Благоевград. Дейностите  се провеждат в рамките на програма „ Омъжи се когато ви готова“ […]

Read More →

В Белица се проведе общността среща.В нея участваха 15 мъже и жени  от ромската общност.На срещата участваха и здравните медиатори. Съвместно с екипа на проекта, медиаторите  дискутираха здравните последици върху децата от ранните женитби. Дискусията протече много емоционално , родителите задаваха много въпроси и се включиха активно в нея.( 14/05/2016)

Read More →

On the Day of  Europe, the  association LIDER hosted a meeting with the 33 young people from 10 different countries – Bulgaria, Romania, Armenia, Albania, Azerbaijan, Lithuania, Macedonia, Greece, Jordan and Spain, which are part of the program “Erasmus + “, KA 1 operation, the mobility of youth workers. Executive Director of the Association presented […]

Read More →

В днешния 21-ви век според мен няма място да говорим за ранни бракове,но уви не е така и аз се бъркам.Все още в нашата ромска общност има ранни женитби/бракове,които се сключват между непълнолетни или малолетни ромски деца. От две години насам,аз се опитвам да се срещна с повече момичета от ромката общност,защото момичетата се омъжват […]

Read More →