SPES – АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА И СОЛИДАРНОСТ -ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В РЕГИОН ЛАЦИО, ИТАЛИЯ SPES е център на подкрепа на доброволеца и доброволческите организации в региона на Лацио, базиран в Рим (Италия). SPES е асоциация на сдружения с обществена значимост, регисрирана по Закон за доброволчеството (1991). SPES предоставя консултации, обучения, логистична поддръжка, изграждане […]

Read More →