Въз основа на опита на партньорите, на асоциирани партньори и на специфична експертиза относно ранните женитби в ромските общности, проектът развива широк спектър от дейности, които ще се експериментират в различни общности: провеждане на кампании, подкрепа за образование, информация за здравословните проблеми на жените, насърчаване на културата на законност, на обществения диалог, укрепването на алтернативни […]

Read More →

Roma girls, very young, objects of combined marriages, are the tragic victims of antique traditions being perpetuated: early marriages are a physical and psychological violences on these girls, which produces social exclusion, drop out from education, risks on health, early maternity, scarce capacity of self-determination. UNICEF reports on this in its Report on the condition […]

Read More →