В края на месец Май 2017  в Благоевград беше проведена Национална  конференция по проект” Омъжи се , когато си готова”. На конференцията бяха представени резултатите от програмата и предизвикателства, пред които екипа на сдружение ЛИДЕР беше изправен през периода на неговото изпълнение (15 месеца) . Ранните женитби в ромската общност са тема, която  за пореден […]

Read More →

През последните три месеца (Септември, Октомври и Ноември) сдружение ЛИДЕР организира повече от 40 работни срещи с младежи и техните родители. Срещите са част от работата на терен , която започна през месец Април 2016 в Италия, Румъния, България, Хърватия и Австрия по проект ” Омъжи се , когато си готова”. Основна цел проекта е […]

Read More →

During the last 3 months ( September, October and November) association LIDER organized more than 40 workshops with youth and their parents. The meetings are part of the community work, which began in April 2016 in Italy, Romania, Bulgaria, Croatia and Austria , project “Marry when you’re ready.” The local coordinators organized meetings base of […]

Read More →

Младежките клубове от България организираха общността кампания по повод  Деня на детето – 1 Юни под наслов „Щастливо детство“ . Младежите организираха  разнообразни дейности  за децата в ромските квартали .В кампаниите участваха  над 150 деца и младежи от Белица, Крупник и Благоевград. Дейностите  се провеждат в рамките на програма „ Омъжи се когато ви готова“ […]

Read More →

Young people from Student Club Roma versitas held a debate on “Early marriages.” In debate participated about 15 students of Roma origin, separated in two teams of “Women’s Kingdom” and “Everest.” The teams were mixed – boys and girls. The expert jury (also by students of the club) fielded victories as handed certificate and prizes […]

Read More →