Въз основа на опита на партньорите, на асоциирани партньори и на специфична експертиза относно ранните женитби в ромските общности, проектът развива широк спектър от дейности, които ще се експериментират в различни общности: провеждане на кампании, подкрепа за образование, информация за здравословните проблеми на жените, насърчаване на културата на законност, на обществения диалог, укрепването на алтернативни […]

Read More →

Нашият проект е насочен към проблема на ранните женитби в ромските общности в Румъния, България, Хърватска, Австрия и Италия. Детските женитби са патриархалната традиция, комбинирана от утежнената икономическа и социална сегрегация. Ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа: от около 10-12 милиона души, почти половината от тях са европейски граждани. Те са и най-бедната и […]

Read More →

Защо www.ternibori.org? “Терни Бори” означава млада булка в ромския език. Ожени се, когато си готова е Европейски проект, който работи по темата за ранните бракове на ромските момичета между 9 и 15-годишна възраст. Детските бракове са форма на насилие, които водят до: преждевременно напускане на училище, безработица, рисковете за здравето, бедност. Важно е, че институциите […]

Read More →

Защо www.ternibori.org?  “Терни Бори” означава млада булка в ромския език. “Омъжи  се, когато си готова е Европейски проект, който работи по темата за ранните бракове на ромските момичета между 9 и 15-годишна възраст. Детските бракове са форма на насилие, последиците от които са : непосещаване на училище , безработица, рисковете за здравето, бедност. Важно е, […]

Read More →

Roma girls, very young, objects of combined marriages, are the tragic victims of antique traditions being perpetuated: early marriages are a physical and psychological violences on these girls, which produces social exclusion, drop out from education, risks on health, early maternity, scarce capacity of self-determination. UNICEF reports on this in its Report on the condition […]

Read More →