Проекта излага на фокус темата за ранните женитби на ромските момичета като една от първопричините за продължаващата сегрегация и бедност на ромите. Основни подръжници на тази позиция са ромските жени активисти. Те са инициатори за “поставяне” на темата в ромската общност и популяризирането й. Проекта привлича подръжници от самата ромска общност- жени и мъже, включени […]

Read More →

Ние започнахме нашата работа по проекта през м.Януари 2016 г. Тя ще продължи 18 месеца. През м.Април 2016 ние започнахме директни интервенции в ромските общности в Италия, Румъния, България, Хърватия и Австрия. По този начин ние ще “засадим на семената” на културна промяна към по-прогресивно разбиране за ролята на жените,за индивидуалната свобода на волята, за […]

Read More →

SPES – АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА И СОЛИДАРНОСТ -ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В РЕГИОН ЛАЦИО, ИТАЛИЯ SPES е център на подкрепа на доброволеца и доброволческите организации в региона на Лацио, базиран в Рим (Италия). SPES е асоциация на сдружения с обществена значимост, регисрирана по Закон за доброволчеството (1991). SPES предоставя консултации, обучения, логистична поддръжка, изграждане […]

Read More →

В Румъния и в Австрия, метода на социаления театър ще бъде използван за повишаване на осведомеността по въпросите на ранните женитби в ромските общности. По време на работа в общността, нашите екипи ще събират и документират истории и лични преживявания на жените от ромски произход. Ние вярваме, че това е важно за да прескочим отвъд […]

Read More →

Този проект изразява силното желание на ромски жени активисти от организациите включени като партньори в проекта да се работи по темата. Ние сме напълно наясно, че ранните женитби сред ромските момичета са култура , дълбоко вкоренена вследстие на патриархалната среда на живеене. Това обаче е нарушение на правата на децата и свободата на волята, които […]

Read More →