Младежите от студенски клуб Рома верситас проведоха дебати на тема „ Ранните бракове“. В дебатите учаастваха около 15 студента от ромски произход. Те се разделиха на два отбора от 4 човека- отбор“ Женско царство“ и отбор „ Еверест“. Отборите бяха смесени – момичета и момчета . Експертното жури ( също от студенти на клуба) излъчиха […]

Read More →

В гр.Симитли екипа на проекта проведе среща с жени от ромската общност. Екипа представи проекта, целите и задачите.Целта на срещата беше проекта да се популяризира пред общността и да се намерят повече подръжници. На срещата присъстваха около 20 жени , което показа високия интерес по темата за ранните женитби. (17/05/2016)

Read More →

В Белица се проведе общността среща.В нея участваха 15 мъже и жени  от ромската общност.На срещата участваха и здравните медиатори. Съвместно с екипа на проекта, медиаторите  дискутираха здравните последици върху децата от ранните женитби. Дискусията протече много емоционално , родителите задаваха много въпроси и се включиха активно в нея.( 14/05/2016)

Read More →

On the Day of  Europe, the  association LIDER hosted a meeting with the 33 young people from 10 different countries – Bulgaria, Romania, Armenia, Albania, Azerbaijan, Lithuania, Macedonia, Greece, Jordan and Spain, which are part of the program “Erasmus + “, KA 1 operation, the mobility of youth workers. Executive Director of the Association presented […]

Read More →

По повод деня на Европа , сдружение ЛИДЕР беше домакин на среща с участието на 33 млади хора от 10 различни държави – България, Румъния, Армения, Албания, Азербайджан , Литва, Македония, Гърция, Йордания и Испания, който са част от програма ” Еразъм +”, KA 1 действие, мобилността на младежта работници . Изпълнителния директор на сдружение […]

Read More →