Въз основа на опита на партньорите, на асоциирани партньори и на специфична експертиза относно ранните женитби в ромските общности, проектът развива широк спектър от дейности, които ще се експериментират в различни общности: провеждане на кампании, подкрепа за образование, информация за здравословните проблеми на жените, насърчаване на културата на законност, на обществения диалог, укрепването на алтернативни модели за подражание, социална театър. Споделяне на опит и оценка на процеса, и на получените резултати ще се издаде публикация, като общ инструмент за застъпничество – „Red Notebook срещу преждевременната и комбинирана женитба в ромските общности“.

На тази страница, ние ще споделим стратегически документи относно политиките, казаещи темата и информация за застъпнически дейности, които допринасят за намаляване на ранните женитби в ромските общности.

Застъпничество

Въз основа на опита на партньорите, на асоциирани партньори и на специфична експертиза относно ранните женитби в ромските общности, проектът развива широк спектър от дейности, които ще се експериментират в различни общности: провеждане на кампании, подкрепа за образование, информация за здравословните проблеми на жените, насърчаване на културата на законност, на обществения диалог, укрепването на алтернативни […]Read More »

Report on condition of children in ex-Jugoslavia

A victim of forced arranged marriageRoma girls, very young, objects of combined marriages, are the tragic victims of antique traditions being perpetuated: early marriages are a physical and psychological violences on these girls, which produces social exclusion, drop out from education, risks on health, early maternity, scarce capacity of self-determination. UNICEF reports on this in its Report on the condition […]Read More »

Read all similar posts in bulgarian