Ние започнахме нашата работа по проекта през м.Януари 2016 г. Тя ще продължи 18 месеца. През м.Април 2016 ние започнахме директни интервенции в ромските общности в Италия, Румъния, България, Хърватия и Австрия. По този начин ние ще “засадим на семената” на културна промяна към по-прогресивно разбиране за ролята на жените,за индивидуалната свобода на волята, за значението на образованието и правата на децата.
Следвайте публикациите в различните езикови версии, за да се разберете колко разнообразна, колко трудна и колко необходима е тази работа. Въз основа на нея , ние ще подготвим практики и препоръки относно политиките по темата за ранните женитби в ромските общности в Европа.

Прочетете и разпространение на резюмето на проекта на английски език.
Прочетете също и на останалите езици на страните партньори по проекта.

Подкрепете ни на нашата Facebook страница, където може да се запознаете е актуалните дейности по проекта.

Присъединете се към нас в нашата отворена обществена група във Фейсбук и споделяйте информация и мисли за ранните женитби и проблемите на жените.

https://www.facebook.com/groups/1564363080550334/?fref=ts

Поканете ни да представим нашата работа в своите инициативи и да си сътрудничим с вас –
изпращате на  електронна поща на проекта  info@ternibori.org.