SPES – Associazione Promozione e Solidarietà – Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio

SPES - Volunteering Support Centre for Lazio region

Foto di gruppo nella sede di Spes - Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio.

SPES е център на доброволеца Support (VSC), базирана в Рим (Италия), работа с и в подкрепа на доброволческите организации в региона на Лацио. Това е сдружение на асоциации с обществена полезна дейнсот , определена от закона за доброволчеството в Италия ( 266/1991). SPES предоставя консултации, обучение, логистична поддръжка, изграждане на мрежи и управление на проекти , подкрепа за доброволческите организации. Ние насърчаване на активното ангажиране на гражданите, работа с училищата, инвестираме в изграждането на много партньорства в сътрудничество с държавните институции. SPES насърчава европейското и международно сътрудничество, обмен на най-добри практики, изследвания и компетентност на организациите от гражданския сектор.

Посетете нашият сайт
Ангажирайте се с нас на Facebook
Contact us

Our project team