Ние започнахме нашата работа по темата за ранните женитби  в ромски общности през м.Януари 2016 г. и ще продължим  18 месеца. През м.Април 2016 ние започнахме с работа на терен в Италия, Румъния, България, Хърватия и Австрия. По този начин ние  започваме да „засаждаме на семената“ на културна промяна към по-прогресивно разбиране на ролята на жените, на индивидуалната свобода, значението на образованието и на правата на децата.

Следвайте публикации в различни езикови версии, за да се разбере колко разнообразна и трудна задача сме си поставили , но колко необходима е тя. Въз основа на тази работа, ние ще подготвим практически препоръки за промяна на политиките за ранните женитби в ромските общности в Европа.

Read and disseminate the project abstract in English.
See also in Italian, Romanian and Croatian; soon available in other languages.

Подкрепете ни

На нашата Facebook страница може да се запознаете с актуална информация за дейностите и публикациите ни.

Присъединете се към нас,  в нашата отворена обществена група във Фейсбук. Там споделяме информация, мисли за ранните женитби и проблемите на жените.

Поканете ни, да представим нашата работа, цели във вашите инициативи, да предложим сътрудничество. Електронна поща на проекта:  info@ternibori.org

Благодаря.