Проекта излага на фокус темата за ранните женитби на ромските момичета като една от първопричините за продължаващата сегрегация и бедност на ромите.

Основни подръжници на тази позиция са ромските жени активисти. Те са инициатори за „поставяне“ на темата в ромската общност и популяризирането й.

Проекта привлича подръжници от самата ромска общност- жени и мъже, включени като екип в него. Създадена е управленска подкрепяща среда на проектакоодринатор и национални координатори, управленски екип.

Темата за ранните женитби намира подкрепа сред много роми , а също и  много не – роми, които като нас вярват в равенство, уважението, образование, лична свобода и универсалните права на децата.